Zangkoren

In het Poortershoes zijn 3 koren die de grote zaal (1e kamer) huren om er te repeteren. 

Maandag van 20.00-22.00 uur: koor ‘Zingen en zo’. Z&Z zingt van zware smartlappen tot lichte opera’s en alles wat daartussen past (www.zingenenzo.nl).
Dinsdag van 20.00-22.00 uur: vrouwenkoor ‘Sterke vrouwen’. Het koor zingt op projectbasis (facebook).
Woensdag van 20.00-22.00 uur: koor ‘Kooriander’ met een zeer gevarieerd repertoire (www.kooriander.nl).

Aanmelding en informatie via de websites.