Tai Chi

De Tai Chi Quan vorm die ik de cursisten aanbied heet de ‘Yang 43 vorm’. Deze heb ik van meester Tang Wei uit Amsterdam geleerd en is een vereenvoudiging van de oorspronkelijke
‘Yang 108 vorm’ zoals deze door grootmeester Yang Cheng-Fu (kleinzoon van de grondlegger van de Yang stijl Yang Luchan ) is ontwikkeld.

De Yang 43 vorm bestaat uit drie delen die samen tussen de 12 en 15 minuten duren afhankelijk van de concentratie waarmee de vorm wordt uitgevoerd. Het eerste deel vormt de
basis, deel twee is het hoofddeel en deel drie is de afronding van de vorm.

In de les werk ik vanuit de taoïstische visie waarin Yin ( het zachte aspect ) en Yang (het krachtige aspect ) samenkomen in één vloeiende beweging. Wie deze vorm goed wil leren
moet beseffen dat zonder te oefenen buiten de les het erg moeilijk wordt om deze vorm te leren, want in elke les zal er een stukje van de vorm aan het voorgaande deel worden
toegevoegd.

Ook wordt er – bij voldoende deelname – gestart met Pushing Hands. Dit is een Tai Chi vorm voor tweetallen en is bedoeld voor de gevorderde leerlingen. Pushig hands beoogt een
verdieping van de Tai Chi principes.

Er zijn 3 aparte cursussen: 

De cursus Beginners is op maandag van 17.30–18.30 uur voor nieuwe cursisten
De cursus Gevorderden is op maandag van 18.30–19.30 uur voor wie al de Yang 43 stijl kennen
De cursus Pushing Hands is op maandag van 19.45-20.45 uur voor gevorderde leerlingen

Periode 1: 2 september t/m 16 december 2024: tarief 82,50€ (15 x 5,50€)​

Docent is Koen Oosterhuis

Info/Aanmelden >>>