Tai Chi

De Tai Chi Quan vorm die ik de cursisten aanbied heet de ‘Yang 43 vorm’. Deze heb ik van meester Tang Wei uit Amsterdam ( oorspronkelijk uit Nanjing ) geleerd en is een vereenvoudiging van de oorspronkelijke ‘Yang 108 vorm’ zoals deze door grootmeester Yang Cheng-Fu (kleinzoon van de grondlegger van de Yang stijl Yang Luchan) is ontwikkeld.
De Yang 43 vorm bestaat uit drie delen die samen tussen de 12 en 15 minuten duren afhankelijk van de concentratie waarmee de vorm wordt uitgevoerd. Het eerste deel vormt de basis, deel twee is het hoofddeel en deel drie is de afronding van de vorm.
In de les werk ik vanuit de taoïstische visie waarin Yin (het zachte aspect ) en Yang (het krachtige aspect ) samenkomen in één vloeiende beweging. Wie deze vorm goed wil leren moet beseffen dat zonder te oefenen buiten de les het erg moeilijk wordt om deze vorm te leren, want in elke les zal er een stukje van de vorm aan het voorgaande deel worden toegevoegd.
Voor de gevorderden op de donderdag zal de les verdeeld worden in een deel herhaling van de Wu competitie stijl en er zal een begin worden gemaakt met de tweemansvorm pushinghands. Voor wie de Yang 43 stijl heeft geoefend is het goed mogelijk om op de donderdag mee te oefenen. De Wu stijl zal vanaf het begin weer worden gegeven.

De cursus Beginners is op maandag van 17.30–18.30 uur voor nieuwe cursisten.
De cursus Iets gevorderden is op maandag van 18.30–19.30 uur voor wie al deels de Yang 43 stijl kennen.
De cursus Gevorderden is op donderdag van 20.15-21.45 uur.

Periode 1: Beginners en Iets gevorderden: 29 augustus t/m 19 december 2022: EB 84€ (16 x 5,25€)
Periode 1: Gevorderden: 1 september t/m 22 december 2022: EB 128€ (16 x 8€)
Periode 2: Beginners
en Iets gevorderden: 9 januari t/m 27 maart 2023: EB 57,75€ (11 x 5,25€)
Periode 2: Gevorderden: 11 januari t/m 29 maart 2023: EB 88€ (11 x 8€)

Docent is Koen Oosterhuis

Info/Aanmelden >>>