Algemeen beleid voor cursisten

Aan-/ afmelden cursus
U dient zich aan- en af te melden voor een cursus via het formulier op deze pagina.
Lesperiodes:
Een cursus bestaat uit verschillende lesperiodes. Aan het eind van elke lesperiode meldt u aan de docent of u de volgende periode meedoet met de cursus. Wanneer u zich niet opnieuw aanmeldt via de docent krijgen cursisten die op de wachtlijst staan voorrang.

Afmelden les
Wilt u zich afmelden voor een les dan kunt u dit doen door te bellen naar het Poortershoes op nummer 050-3131141.

Open/ proefles
Het is mogelijk om een open/proefles te volgen. Deze les is gratis als u besluit om niet mee te doen met de cursus.

Later beginnen met de cursus/ instroom
Als u later begint(minimaal 4 lessen) met de cursus betaalt u bij aanvang het overige gedeelte van het cursusgeld. Wanneer u de 2e, 3e of 4e les begint betaalt u de hele cursusperiode.

Lesperiodes
Elke cursus bestaat uit 2 of 3 lesperiodes. Van eind augustus/ begin september t/m de kerstvakantie, van januari t/m half april, en half april t/m juni.

Vakantie en feestdagen
In de zomer-, herfst-, kerst-, mei-, voorjaarsvakantie en op feestdagen zijn er geen cursussen/activiteiten.

Betaling van de cursus per lesperiode
U betaalt per lesperiode. Wij verzoeken u om het cursusgeld(betaling per les is niet mogelijk) te betalen bij aanvang van de lesperiode. De betaling van het cursusgeld gaat via de pinautomaat bij de balie van het Poortershoes.

Stadjerspaskorting
Bent u in het bezit van een Stadjerspas dan kunt u per kalenderjaar 20 euro korting krijgen voor een cursus.

Afwezigheid docent
Wanneer een les niet doorgaat door afwezigheid van een docent dan is het niet mogelijk deze les in te halen. Is een docent langdurig afwezig, dan krijgt u een deel van het cursusgeld gerestitueerd.

Afwezigheid cursist
Wanneer u door ziekte, vakantie of anderszins niet aanwezig kunt zijn op de les, dan geldt dit als eigen risico.