WIJ-RIVIERENBUURT: ONDERSTEUNING, ONTMOETEN EN ACTIVITEITEN

WIJ – VOOR ELKAAR MET ELKAAR

Vanuit WIJ worden er geen spreekuren gehouden tot nader order. Bewoners kunnen WIJ nog wel telefonisch bereiken voor vragen of meldingen.
Sinds de verhuizing van de Entree, zijn de kantoren Rivierenbuurt, De Wijert en Corpus Den Hoorn op 1 telefoonnummer te bereiken: 050 – 367 91 20. De kantoren zijn gesloten i.v.m het coronavirus, maar WIJ is wel telefonisch bereikbaar.

Het huishouden doen, opvoeden, met geld omgaan, relaties onderhouden, een baan zoeken en houden. Allemaal zaken die de meeste mensen zelf doen. Maar soms loop je hierin vast en lukt het je niet om er zelf uit te komen. Dan is ondersteuning nodig. In de gemeente Groningen vind je die steun heel dichtbij. WIJ Rivierenbuurt is een team van beroepskrachten en vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden zoals: jeugdwerk, buurtwerk, hulpverleners en gezinsondersteuning. WIJ-medewerkers kennen de weg in uw wijk en kunnen samen met u zoeken naar wat nodig is om dingen zelf te blijven doen. Maar ze weten ook wie u het best kan helpen met dingen die u echt niet alleen af kunt. Maar WIJ is er niet alleen voor problemen. WIJ is ook een plek voor ontmoeting en activiteiten. Dus loopt u met een goed idee rond, vertel het uw WIJ-team. Denkt u dat uw ervaringen misschien een ander kunnen helpen, meldt u zich dan bij WIJ. Wilt u vrijwilliger worden? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Inloop buurtkamer: dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.00 uur
Taal café: dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur, meer info
Kinderclub ‘De buren’: woensdag van 14.00 tot 15.30 uur

Alle activiteiten zijn gratis!

WIJ Rivierenbuurt

De Entree van WIJ Rivierenbuurt is per 2 maart 2020 gesloten.
WIJ Rivierenbuurt, WIJ Corpus den Hoorn en WIJ de Wijert delen de Entree aan de Paterswoldseweg 267.

Het Talmahuis
Merwedestraat 54, 9725 KE Groningen
telefoon: 050 367 9120
e-mail: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl
website: https://wij.groningen.nl/wij-teams/wij-rivierenbuurt/

BUURT-OPBOUWWERKER KIM WESTERDIJK: ELKE DINSDAG VAN  14.00 TOT 15.00 SPREEKUUR

BUURTBORREL POORTERSHOES

Donderdag 9 april van 16.30-19.00 uur is er weer een gezellige buurtborrel, georganiseerd door WIJ Rivierenbuurt en het Poortershoes. Met een gratis hapje en drankje. Er is ook weer een heerlijke buurtborrelmaaltijd voor slechts € 5,00.  Wilt u eten, dan graag even van tevoren reserveren.

Het idee van een buurtborrel is ontstaan toen Wij Rivierenbuurt (Facebook) haar intrek nam in het pand van MFC de Stroming in de Rivierenbuurt. Onder het werkgebied vallen de wijken Rivierenbuurt, de Oosterpoort, Gruno-, Zeehelden-, Badstratenbuurt, de Meeuwen en Laanhuizen. Er wordt 6 x per jaar op diverse plekken (zie hieronder) een buurtborrel georganiseerd, samen met de bewoners, wijkagenten, buurtcentrum en scholen.
Het doel is dat tijdens de borrel zowel buurtbewoners elkaar ontmoeten en kennis maken. Als bewoner krijgt u de eerste twee consumpties van ons.

Lokaties:
Poortershoes (Oosterweg 13)
Buurtcentrum Stadspark (Lorentzstraat 11)

Wilt u meedenken en meedoen om dit idee verder vorm te geven, in uw eigen buurt of in één van de andere genoemde buurten? Neem dan contact op met Kim Westerdijk (buurtwerker Oosterpoort, De Meeuwen en Herewegbuurt), wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl, telefoon: 06-11304237, of Jannie Ensingjannaensing@hotmail.com, telefoon: 06-27867740.
Kim is elke dinsdagmiddag aanwezig in het Poortershoes van 14.00 tot 15.00 uur.

BUURTBORREL 13 juni 2019 in het Poortershoes

Foto’s Evelien Brak

TAALCAFE

DE KOMEET: HEB JE EEN LEUK IDEE VOOR DE OOSTERPOORT?