WIJ-RIVIERENBUURT: ONDERSTEUNING, ONTMOETEN EN ACTIVITEITEN

WIJ – VOOR ELKAAR MET ELKAAR

Klik hier voor de FLYER van WIJ-Rivierenbuurt
Het huishouden doen, opvoeden, met geld omgaan, relaties onderhouden, een baan zoeken en houden. Allemaal zaken die de meeste mensen zelf doen. Maar soms loop je hierin vast en lukt het je niet om er zelf uit te komen. Dan is ondersteuning nodig. In de gemeente Groningen vind je die steun heel dichtbij. WIJ Rivierenbuurt is een team van beroepskrachten en vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden zoals: jeugdwerk, buurtwerk, hulpverleners en gezinsondersteuning. WIJ-medewerkers kennen de weg in uw wijk en kunnen samen met u zoeken naar wat nodig is om dingen zelf te blijven doen. Maar ze weten ook wie u het best kan helpen met dingen die u echt niet alleen af kunt. Maar WIJ is er niet alleen voor problemen. WIJ is ook een plek voor ontmoeting en activiteiten. Dus loopt u met een goed idee rond, vertel het uw WIJ-team. Denkt u dat uw ervaringen misschien een ander kunnen helpen, meldt u zich dan bij WIJ. Wilt u vrijwilliger worden? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Inloop buurtkamer: dinsdag en donderdag van 08.30 tot 12.00 uur
Taal café: dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur, meer info
Financieel spreekuur: dinsdag van 12.00 tot 14.00 uur, meer info
Kinderclub ‘De buren’: woensdag van 14.00 tot 15.00 uur, meer info
Peutermuziek: donderdag van 11.00 tot 11.30 uur
Mantelzorgspreekuur: donderdag van 13.00 tot 15.00 uur
Kinderclub ‘De buren’: vrijdag van 15.00 tot 16.00 uur (NB: lokatie Speeltuinvereniging Meeuwerderweg 159)
Entree: elke dag van 9.00 tot 17.00 uur

Alle activiteiten zijn gratis!

WIJ Rivierenbuurt
Het Talmahuis
Merwedestraat 54, 9725 KE Groningen
telefoon: 050-3676400
e-mail: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl
website: wij.groningen.nl/rivierenbuurt
facebook: www.facebook.com/WIJ.Rivierenbuurt

WIJ Groningen:  website: wij.groningen.nl

BUURT-OPBOUWWERKER KIM WESTERDIJK: ELKE DINSDAG VAN  14.00 TOT 15.00 SPREEKUUR


BUURTBORREL 13 juni 2019 in het Poortershoes

Foto’s Evelien Brak

Het idee van een buurtborrel is ontstaan toen Wij Rivierenbuurt (Facebook) haar intrek nam in het pand van MFC de Stroming in de Rivierenbuurt. Onder het werkgebied vallen de wijken Rivierenbuurt, de Oosterpoort, Gruno-, Zeehelden-, Badstratenbuurt, de Meeuwen en Laanhuizen. Er wordt 6 x per jaar op diverse plekken (zie hieronder) een buurtborrel georganiseerd, samen met de bewoners, wijkagenten, buurtcentrum en scholen.
Het doel is dat tijdens de borrel zowel buurtbewoners elkaar ontmoeten en kennis maken. Als bewoner krijgt u de eerste twee consumpties van ons.

Lokaties:

Poortershoes (Oosterweg 13)
MFC De Stroming (Merwedestraat 54)
Buurtcentrum Stadspark (Lorentzstraat 11)

Wilt u meedenken en meedoen om dit idee verder vorm te geven, in uw eigen buurt of in één van de andere genoemde buurten? Neem dan contact op met Kim Westerdijk(buurtwerker Oosterpoort, De Meeuwen en Herewegbuurt), wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl, telefoon: 06-11304237, of Jannie Ensingjannaensing@hotmail.com, telefoon: 06-27867740.
Kim is elke dinsdagmiddag aanwezig in het Poortershoes van 14.00 tot 15.00 uur.

TAALCAFE

HULP BIJ FINANCIEN

DE KOMEET: HEB JE EEN LEUK IDEE VOOR DE OOSTERPOORT?

KINDERCLUB