KINDERACTIVITEITEN

 

Kinderkoren


Op de maandag- én de donderdagmiddag is er een kinderkoor, begeleid door conservatoriumstudenten.
NB: Opgave en informatie hierover bij de Borgmanschool Warmoesstraat, tel: 050 3210413
Maandag, 14.30-15.30 uur voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 in het speellokaal van de Borgmanschool.
Donderdag, 14.30-15.30 uur
voor kinderen uit groep 6, 7 en 8 in het speellokaal van de Borgmanschool.
EB: € 1 per keer