WIJ Rivierenbuurt

WIJ verbinden mensen en organisaties zodat iedere Groninger erbij hoort en mee kan doen. Dit doen we door zichtbaar en bereikbaar te zijn voor iedereen. Door bewoners en buurten te ondersteunen. Door collectieve activiteiten en initiatieven van bewoners te stimuleren. Door te verwijzen naar specialistische zorg en voorzieningen. WIJ zijn in de buurt en pakken door wanneer het nodig is.

Drie buurtopbouwwerkers zijn binnen WIJ Rivierenbuurt actief om bewoners van acht wijken te ondersteunen, informeren en adviseren waar nodig.

Het buurtopbouwwerk draagt zorg voor het opbouwen en versterken van sociale verbanden tussen bewoners en organisaties en tussen bewoners onderling. Daardoor doen meer bewoners mee naar vermogen en zetten steeds meer bewoners zich in voor elkaar en voor de buurt. Het buurtopbouwwerk sluit aan bij vragen én talenten van bewoners door vragen te matchen met individuele contacten, groepsactiviteiten of een buurtinitiatief.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • U heeft een leuk idee om samen met buurtbewoners te doen, maar u weet niet zo goed hoe dat opgezet moet worden
  • U zou wel vrijwilligerswerk willen doen, maar weet niet waar dit gedaan kan worden
  • Een buurtbewoner of iets dat in de buurt plaatsvindt baart u zorgen
  • Er is een project dat u organiseert en u heeft hulp nodig bij het promoten hiervan of u heeft bijvoorbeeld een ruimte nodig om te vergaderen
  • U heeft een idee/plan en zoekt mensen en/of organisaties om bij aan te sluiten
  • U zoekt de juiste mensen of organisatie(s) om iets te bespreken en weet niet via welke weg u het beste in contact kunt komen.


BUURTKOFFIE op vrijdag om 10.30

Voor meer informatie over WIJ ga naar de website: WIJ GroningenWIJ-Rivierenbuurt