WIJ Rivierenbuurt

WIJ Groningen volgt nog steeds de richtlijnen van het RIVM en de GGD. WIJ stelt ondanks deze maatregelen alles in het werk om bewoners te blijven ondersteunen en veilig werken voor de werknemers te waarborgen. Kijk voor actuele informatie op de website van WIJ Groningen.


INLOOP WIJ-TEAM IN HET POORTERSHOES

Elke dinsdag om 14:00 uur is de buurtopbouwwerker van het WIJ-team in het Poortershoes. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen voor een kopje koffie of thee en een praatje. Ook zijn we voor vragen of ideeën bereikbaar via 050–3679120 of via wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk. We stimuleren dat inwoners hun talenten en mogelijkheden benutten en we versterken de sociale samenhang in de wijken.

We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen inwoners bij het regie voeren over de zorg en ondersteuning die zij krijgen. Dit noemen we casusregie. Als het nodig is pakken we door.

Het huishouden doen, opvoeden, met geld omgaan, relaties onderhouden, een baan zoeken en houden. Allemaal zaken die de meeste mensen zelf doen. Maar soms loop je hierin vast en lukt het je niet om er zelf uit te komen. Dan is ondersteuning nodig. In de gemeente Groningen vind je die steun heel dichtbij. WIJ Rivierenbuurt is een team van beroepskrachten en vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden zoals: jeugdwerk, buurtwerk, hulpverleners en gezinsondersteuning. WIJ-medewerkers kennen de weg in uw wijk en kunnen samen met u zoeken naar wat nodig is om dingen zelf te blijven doen. Maar ze weten ook wie u het best kan helpen met dingen die u echt niet alleen af kunt. Maar WIJ is er niet alleen voor problemen. WIJ is ook een plek voor ontmoeting en activiteiten. Dus loopt u met een goed idee rond, vertel het uw WIJ-team. Denkt u dat uw ervaringen misschien een ander kunnen helpen, meldt u zich dan bij WIJ. Wilt u vrijwilliger worden? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Onze buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten samen met groepen inwoners, sociale netwerken en met andere organisaties. Zij verbinden inwoners en netwerken met elkaar. Het gaat daarbij om het ondersteunen en stimuleren van initiatieven, vrijwilligerswerk, sport – of culturele activiteiten. Om mensen met elkaar in contact te brengen, te bewegen om mee te doen aan activiteiten en met elkaar te zorgen voor een prettige leefomgeving.

Links: Jony Vleeschhouwer
Midden: Ciska van Hes
Rechts: Kim Westerdijk – van der Burg

 

 

WIJ RIVIERENBUURT

Bezoekadres / Entree
WIJ Rivierenbuurt, WIJ Corpus den Hoorn en WIJ de Wijert
Menno Lutter
Paterswoldseweg 267 (ingang om de hoek: Laan v/d Vrijheid)
9728 AC Groningen
050-3679120

Postadres
Merwedestraat 54
9725 KE Groningen

e-mail: wijrivierenbuurt@wij.groningen.nl
website: WIJ GroningenWIJ-Rivierenbuurt

Voor spreekuren, inloop en activiteiten kijk op de website van WIJ.